Báo giá gạch Ấn độ 80×80

Báo giá gạch Ấn độ 80×80

 

VGL 8063
– Mã SP: VGL 8063
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ

 

VGL 8054

– Mã sp: VGL 8054

-Loại : A1 

-Kích thước: 800x800 mm 

-Xuất xứ : Made in India 

-Chất liệu: Granite 

-Đơn vị tính: M2 

-Giá bán:400.000 đ
VGL 8044
– Mã sp: VGL 8044
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ

VGL 8025

-Mã sp: VGL 8025
-Loại : A1

-Kích thước: 800×800 mm

-Xuất xứ : Made in India

-Chất liệu: Granite

-Đơn vị tính: M2

-Giá bán:400.000 đ

VGL 8018
– Mã sp: VGL 8018
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
-Giá bán:400.000 đ
VGL 810
– Mã sp: VGL 810
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
-Giá bán:400.000 đ
VGL 809
– Mã sp: VGL 809
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ
VGL 8055
-Mã sp: VGL 8055
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ
VGL 8057
– Mã sp: VGL 8057
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ

 

– Mã sp: VGL 811
-Loại : A1
-Kích thước: 800×800 mm
-Xuất xứ : Made in India
-Chất liệu: Granite
-Đơn vị tính: M2
– Giá bán:400.000 đ

Language »